טופס הזמנת הופעה - לרונס -אמן חושים

לקוחות יקרים,
תודה שבחרתם בי כאמן חושים לבדר ולהדהים באירוע שלכם.

שימו לב!  – הזמנת הופעת לרונס – אמן חושים מתבצעת אך ורק באמצעות טופס 
זה בצירוף תשלום מקדמה שתתבצע בהעברה בנקאית.

אין למלא טופס הזמנת הופעת לרונס – אמן חושים מבלי שתיאמתם מולי את הפרטים
בטלפון מספר: 050-5386218 וקיבלתם ממני אישור שהמועד המבוקש פנוי ושמור לכם.

אישור סופי אודות סגירת ההופעה השמורה עבורכם יישלח אליכם 
באמצעות WhatsApp

>>> מילוי פרטים ואישור התנאים <<<

תנאים/מדיניות ביטולים/דחיית הופעה:
1. מקדמה בסך 500 ₪ כולל מע"מ תתבצע בהעברה בנקאית.
2. מלוא התמורה שסוכמה תשולם (בניקוי המקדמה ששולמה) במועד ההופעה.
3. לאחר סגירת תאריך ושעה להופעת לרונס – אמן חושים התאריך שמור רק לך ואינו מוצע לאחרים.
4. מזמין המבטל הופעה מכל סיבה שהיא לאחר שליחת הטופס הנ"ל, יחויב במקדמה ששולמה, אלא אם ידחה את ההופעה לתאריך מוסכם אחר.
5. במקרה של דחיית הופעה מכל סיבה שהיא, על המזמין לתאם בהקדם תאריך חלופי בתיאום מול לרונס – אמן חושים ובתנאי שהמועד החדש פנוי.
6. היה והמזמין לא תיאם תאריך חלופי במועד הביטול, תשלום המקדמה לא יוחזר לו וייחשב כפיצוי מוסכם לביטול.
7. שני הצדדים מסכימים ומאשרים בזאת כי ביטול הופעה מצד המזמין ו/או לרונס – אמן חושים הנגרם כתוצאה של כוח עליון או עפ"י חוק של מדינת ישראל מהווה אישור לביטול הסכם זה ולמי מהצדדים לא תהא כל זכות לתלונה.